Szczegóły

Tytuł artykułu

Polityka społeczna wobec starzejącego się społeczeństwa — rozwój systemu emerytalnego i systemu Ubezpieczenia Opieki Długoterminowej w Japonii

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 18

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×