Szczegóły

Tytuł artykułu

Program platform aiding PTZ cameras operator work in CCTV system –improvement in the scope of functionality and ergonomics of system use

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×