Szczegóły

Tytuł artykułu

Pomoc społeczna w Internecie.Wykorzystanie nowoczesnej technologii przez pracowników małopolskichośrodków pomocy społecznej

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 19

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Polityki Społecznej UW ; Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×