Szczegóły

Tytuł artykułu

Wprowadzenie. Zmiany w pomocy społeczneji w pracy socjalnej — czego i dlaczego mamy się bać?

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 19

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×