Szczegóły

Tytuł artykułu

The Use of Fuzzy Systems for Forecasting the Hardenability of Steel

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2016

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2016

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Referencje

Sitek (2010), TRANS FAMENA, 34, 39. ; Dobrzanski (1997), J Mater Process Tech, 64. ; Dobrzanski (1999), J Mater Process Tech, 90. ; Krupinski (2007), Mater Sci Forum, 539. ; Łęski (1999), Fuzzy Set Syst, 108. ; Dobrzański (2010), Mater Sci Forum, 638. ; Zieliński (2015), in press, Mater High Temp, doi.org/10.1179/1878641315Y.0000000015() ; Łęski (1997), BUSEFAL, 71. ; Dobrzański (2012), Arch Civ Mech Eng, 12, 299, doi.org/10.1016/j.acme.2012.06.016 ; Dobrzański (2005), J Mater Process Tech, 164. ; Sitek (2008), Mater Sci Forum, 575. ; Bidulsky (2010), Arch Metall Mater, 55, 623. ; Zieliński (2015), in press, Mater Sci Tech Lond, doi.org/10.1179/1743284715Y.0000000137() ; Zieliński (2016), in press, Mater High Temp, doi.org/10.1080/09603409.2016.1139306() ; Dobrzanski (2004), J Mater Process Tech, 157. ; Król (2015), Applied Mechanics and Materials IOP Conf Series Materials Science and Engineering, 95, doi.org/10.1088/1757-899X/95/1/012006 ; Dobrzanski (1996), J Mater Process Tech, 56. ; Dobrzański (2012), Mater Sci Forum, 706. ; Zieliński (2016), Kovove Mater, 1. ; Krupinski (2015), J Therm Anal Calorim, 120. ; Dobrzański (2007), J Mater Process Tech, 192. ; Dobrzanski (2005), J Mater Process Tech, 164.

DOI

10.1515/amm-2016-0134

×