Szczegóły

Tytuł artykułu

An algorithm for approximate identification of relaxation modulus of viscoelastic materialsfrom non-ideal ramp-test histories

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×