Szczegóły

Tytuł artykułu

W ybrane problemy polityki zdrowotnej w Polsce

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 21

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×