Details

Title

P. Szukalski Solidarność pokoleń. Dylematy relacjimiędzypokoleniowych

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 21

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1640–1808
×