Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of exposing wheat and rye grains to infrared radiationon the falling number and moisture content in the flour

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×