Szczegóły

Tytuł artykułu

Using the aerosol of Si02/Zr02catalyst nanoparticles to obtain gasoline and diesel from vacuum gasoil

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×