Szczegóły

Tytuł artykułu

Polska historia sztuki a Wielka Wojna

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Numer

No XL

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3472

×