Details

Title

Nieprzemyślane doświadczenie Wielkiej Wojny w piśmiennictwie polskim

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Numer

No XL

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identifier

ISSN 0080-3472

×