Szczegóły

Tytuł artykułu

Selective wear of cuttings elements of working organs of tillagemachines with realization of self-sharpening effect

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×