Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure and Mechanical Properties of Joints of Titanium with Stainless Steel Performed Using Nickel Filler

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2016

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×