Szczegóły

Tytuł artykułu

An obtaining ofnanoheteroepitaxial structures with quantum dots for high effective photovoltaic devices,investigation of their properties

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×