Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparison of the Quality of Seeding the Virginia Fanpetals Seeds by S071 Kruk Seederin Laboratory and Field Conditions

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×