Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of the Computation Procedure in Bayesian Network in Estimation of Total Costof Natural Stone Elements Production

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×