Szczegóły

Tytuł artykułu

The Development of New Technologies for Processing and Disposalof the Oil Containing Wastes Enterprises of Railway Infrastructure

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×