Szczegóły

Tytuł artykułu

Effects of Pre-Sowing Magnetic Stimulation on the Growth,Development and Changes in Physicochemical Properties in Sugar Beet Seedlings

Tytuł czasopisma

Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

The Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1641-7739
×