Details

Title

Turystyka zrównoważona jako istotny czynnik aktywizacji małych miast

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2011

Numer

No VII

Publication authors

Keywords

turystyka zrównoważona ; planowanie zintegrowane ; rozwój zrównoważony ; małe miasta

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Abstract

Artykuł stanowi pewnego rodzaju syntezę teoretycznych podstaw badań prowadzonych przez autora w ramach pracy doktorskiej. Celem rozprawy było znalezienie narzędzia badawczego pomocnego w obiektywizacji decyzji planistycznych związanych z realizacją pożądanej infrastruktury turystycznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki zrównoważonej na wybranym obszarze. Autor zwraca szczególną uwagę na rolę turystyki w aktywizacji społeczno-ekonomicznej małych miast w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2011

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1895-3980
×