Details

Title

Krystalizacja Przestrzenno-Społeczna Śródmiejskich Przestrzeni Kulturowych Jako Czynnik Wzrostu Atrakcyjności Miasta. Na Przykładzie Wybranych Miast Wielkopolski

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2011

Numer

No VII

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1895-3980

×