Details

Title

Krystalizacja przestrzenno-społeczna śródmiejskich przestrzeni kulturowych jako czynnik wzrostu atrakcyjności miasta. Na przykładzie wybranych miast Wielkopolski

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2011

Numer

No VII

Publication authors

Keywords

rewitalizacja ; śródmieścia ; przestrzenie publiczne ; wartości kulturowe ; funkcje kulturotwórcze

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Abstract

Artykuł prezentuje autorskie narzędzie badawcze, opracowane w ramach pracy dysertacyjnej realizowanej na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Instrument ten ma na celu delimitację terenów kluczowych dla rozwoju śródmiejskich przestrzeni kulturowych, a następnie określenie możliwych form ich przekształcania. Zintegrowany system przestrzeni kulturowych oraz Kulturowa oferta inwestycyjna uzupełniają warsztat urbanistów o narzędzia wspierające kreację przestrzeni publicznych o wysokim standardzie użytkowym i przestrzenno-społecznej atrakcyjności.

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2011

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1895-3980
×