Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja [Olga Boznańska (1865–1940), katalog wystawy, red. E. Bobrowska, Muzeum Narodowe w Krakowie, październik 2014 – luty 2015, Kraków 2014, 345 s.]

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2015

Numer

No XL

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2015.12.15

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0080-3472
×