Szczegóły

Tytuł artykułu

Zabytkowe ogrody klasztorne we współczesnym Lublinie

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2011

Numer

No VII

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

klasztory ; ogrody przyklasztorne ; przekształcenia ; Lublin

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1895-3980
×