Szczegóły

Tytuł artykułu

Perspektywa stereograficzna. Część szczegółowa, przełożyła Anna Maria Laskowska, opracowanie naukowe Anna Maria Laskowska i Małgorzata Biłozór-Salwa

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2014

Numer

No XXXIX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3472
×