Szczegóły

Tytuł artykułu

Między ekspresją artystyczną a ekspresją faktu. Jean-Martin Charcot i Aby Warburg wobec ikonografii szaleństwa

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2014

Numer

No XXXIX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3472

×