Details

Title

Systemy certyfikacji budownictwa zrównoważonego – BREEAM i CSH

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2011

Numer

No VII

Publication authors

Keywords

zrównoważone budownictwo ; BREEAM (Building Reaserch Estabilishment Environmental Assesment Method) ; CSH (Code for Sustainable Homes)

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Abstract

W przeciągu najbliższych lat budownictwo (zwłaszcza mieszkaniowe) czekają nieuniknione zmiany w zakresie technologii, eksploatacji i całej filozofii projektowania, które okażą się być może tak rewolucyjne dla budownictwa i architektury, jak chociażby wynalezienie żelbetu. W artykule omówiono problematykę związaną z definiowaniem i certyfikowaniem budynków zrównoważonych. Wprowadzenie jednolitego, obowiązkowego systemu oceny i certyfikacji dla budynków zrównoważonych jest prawdopodobnie kwestią najbliższych kilku lat. Obecnie najbardziej popularne są systemy BREEAM dla budynków użyteczności publicznej i CSH dla budynków mieszkalnych.

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2011

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1895-3980
×