Szczegóły

Tytuł artykułu

Impact of coal output concentration on methane emission to longwall faces / Wpływ koncentracji wydobycia na wydzielanie metanu do wyrobisk ścianowych

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0001-x

×