Szczegóły

Tytuł artykułu

Impact of coal output concentration on methane emission to longwall faces<br>Wpływ koncentracji wydobycia na wydzielanie metanu do wyrobisk ścianowych

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×