Details

Title

Sprawozdanie z dzialalności Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk za okres od stycznia 2012 do listopada 2012 roku

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Yearbook

2014

Numer

No XXXIX

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identifier

ISSN 0080-3472
×