Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z dzialalności Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk za okres od stycznia 2012 do listopada 2012 roku

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2014

Numer

No XXXIX

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3472
×