Szczegóły

Tytuł artykułu

Mała Architektura – Ważny Akcent Założenia Przestrzennego Łazienek Królewskich

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Rocznik

2011

Numer

No VII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1895-3980

×