Szczegóły

Tytuł artykułu

Real –time dispatching modelling for trucks with different capacities in open pit mines / Modelowanie w czasie rzeczywistym przewozów ciężarówek o różnej ładowności w kopalni odkrywkowej

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0003-8

×