Szczegóły

Tytuł artykułu

Explosion and/or fire risk assessment methodology: a common approach, structured for underground coalmine environments / Metoda szacowania ryzyka wybuchu i pożarów: podejście ogólne, dostosowane do środowiska kopalni podziemnej

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0004-7

×