Szczegóły

Tytuł artykułu

The stabilization of the rock mass of the wieliczka salt mine through the backfilling of the witos chamber with the use of injection methods / Stabilizacji górotworu kopalni soli „wieliczka” poprzez likwidację komór „witos” z zastosowaniem metod iniekcji

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0007-4

×