Szczegóły

Tytuł artykułu

Research on coal-water fuel combustion in a circulating fluidized bed<br>Badanie spalania zawiesinowych paliw węglowo-wodnych w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×