Szczegóły

Tytuł artykułu

Mieczysław Gębarowicz (1893–1984)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Numer

No XXXVI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3472

×