Details

Title

Method of the production cycle duration time modeling within hard coal longwall faces<br>Metoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2012

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Identifier

ISSN 0860-7001

×