Details

Title

Stanisław. Jan Gąsiorowski (1897–1962)

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Numer

No XXXVI

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identifier

ISSN 0080-3472

×