Szczegóły

Tytuł artykułu

Kluby patriotyczne w dobie powstania listopadowego 1830–1831<br>Patriotic clubs in the period of the November uprising of 1830–1831

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Historycznej

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-5388
×