Szczegóły

Tytuł artykułu

Measurement of small values of hydrostatic pressure difference / Pomiar małych wartości różnicy ciśnień hydrostatycznych

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0011-8

×