Szczegóły

Tytuł artykułu

Passive seismic velocity tomography and geostatistical simulation on longwall mining panel<br>Tomografia pasywna pola prędkości i symulacje geostatystyczne w obrębie pola ścianowego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×