Szczegóły

Tytuł artykułu

2. pułku jazdy lubelskiej Wolnego Orła Białego w powstaniu listopadowym 1830–1831<br>The second regiment of Lublin cavlry of the Free White Eagle in the November uprising of 1830–1831

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Historycznej

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-5388
×