Szczegóły

Tytuł artykułu

Angular oscillations of vibratory machines of independent driving systems caused by a non-central direction of the exciting force operations / Wahania kątowe dwunapędowych maszyn wibracyjnych wykorzystujących zjawisko samosynchronizacji, wywołane niecentralnym kierunkiem działania siły wymuszającej

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0012-7

×