Szczegóły

Tytuł artykułu

Measurement of small values of hydrostatic pressure difference<br>Pomiar małych wartości różnicy ciśnień hydrostatycznych

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×