Szczegóły

Tytuł artykułu

Bitwa pod Boremlem 18–19 kwietnia 1831 r.<br>The battle of Boremel on 18–19 April 1831

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Historycznej

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-5388
×