Szczegóły

Tytuł artykułu

Duchowieństwo obszaru między Wisłą a Pilicą wobec powstania listopadowego 1830–1831<br>The clergy in the area between the Vistula and Pilica rivers towards the November uprising 1830–1831

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Historycznej

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-5388
×