Szczegóły

Tytuł artykułu

Biskup Filip Felicjan Szumborski wobec powstania listopadowego<br>Bishop Felicjan Szumborski’s attitude towards the November uprising

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Historycznej

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-5388

×