Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk o Sztuce PAN za okres od października 2010 roku do czerwca 2011 roku

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2011

Numer

No XXXVI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2011

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0080-3472
×