Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk o Sztuce PANza okres od października 2010 roku do czerwca 201 roku

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Numer

No XXXVI

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identyfikator

ISSN 0080-3472

×