Szczegóły

Tytuł artykułu

Znaczenie dóbr sieniawskich dla Czartoryskich w emigracyjnych realiach popowstaniowych<br>The importance of Sieniawa estate to the Czartoryski family in the post-uprising reality on emigration

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Historycznej

Rocznik

2011

Wolumin

Vol VIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-5388
×