Szczegóły

Tytuł artykułu

Lech Kalinowski (1920–2004)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Rocznik

2012

Numer

No XXXVII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2012

Typ

Artykuł biograficzny / Biographical article

Identyfikator

ISSN 0080-3472
×