Details

Title

„Potrzeba moskiewska” na sejmach koronnych w latach 60. XVI stulecia<br>“The Moscow need” during the Crown Sejms in the 1560’s

Journal title

Teka Komisji Historycznej

Yearbook

2012

Volume

Vol IX

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-5388
×