Details

Title

BADANIA SZTUKI ZIEM WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJPO 1989 ROKU

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Numer

No XXXVII

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Identifier

ISSN 0080-3472

×