Details

Title

Influence of Specific Surface of Lignite Fluidal Ashes on Rheological Properties of Sealing Slurries / Wpływ Powierzchni Właściwej Popiołów Fluidalnych z Węgla Brunatnego na Właściwości Reologiczne Zaczynów Uszczelniających

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2012

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/v10267-012-0019-0

×